SalĚlusti
Iugurta catalÓ del s. XIV

 
NOTA EDITORIAL
 
[1] Aqui comienša el VIIIo libro, de Gayo vispo Salustio, varon illustre, de Jugurta, rey de los numidienos, et comienša primerament el proemio.
[2] Esplegue el prohemi. Comenše el tractat
[3] Del neximent e de la juventut de Jugurta e dels studis e costumes de aquell
[4] De la emulaciˇ e envega de Micipsa, rey de Numida, contra Jugurta e de les fraus machinades contra Úl
[5] De la virtut e dels studis de Jugurta en la bataylla numantina
[6] Letres de P˙blio Scipiˇ trameses a Micipsa, rey de Numida, de la laor e comendacion de Jugurta
[7] De la adopcion de Jugurta e de la instituciˇ de l'hereu feta per Micipsa, rey de Numida
[8] La darera locucion del rey Micipsa a Jugurta en presŔncia dels fils e dels amichs
[9] Del primer convent dels fils del rey ab Jugurta aprÚs la mort del rey
[10] De la mort de YŔmsal, fil menor del rey Micipsa, e de la tra ciˇ de Jugurta e malvestat feyta per Úl
[11] De la batayla feta per Jugurta contra AdŔrbal e de la fuyta de aquell e con se n'anÓ a Roma
[12] Dels legats de Jugurta trameses en Roma
[13] Oraciˇ o proposiciˇ del rey AdŔrbal de la mort del frare e de les altres malvestats feytes per Jugurta
[14] De la resposta dels legats de Jugurta a les paraules del rey
[15] De la altercacion del senat sobre aquestes coses e del decret seu o sentŔncia
[16] De la divisiˇ del regne de Numida feta per los romans entre Jugurta e AdhŔrbal
[17] Del siti e de la disposicion de └frica
[18] Dels primÚs habitans e dels darrers de └frica
[19] De Jugurta, en quina manera esvahÝ la partida la qual pertanyie al regne de AdhŔrbal
[20] Dels legats dels romans trameses als reys de Numida, de la resposta de Jugurta als dits legats
[21] De les coses feytes per Jugurta engir lo setge aprÚs la partida dels legats romans e dels embaxadors de AdhŔrbal trameses en Roma
[22] [Letras de Aderbal enviadas al senado de Roma]
[23] De la provision del senat feta sobre aš˛ e de altres legats trameses a Jugurta
[24] QueĚls asetgats per Jugurta eĚl rey AdhŔrbal se donaren eĚs reteren a Úl
[25] De la provisiˇ dels romans contra Jugurta, e dels c˛nsols creats, e de les provÝncies decretes
[26] Del fil de Jugurta e dels legats per Úl trameses en Roma no reebuts per los romans
[27] De les gestes o fets per Chalaf˙rnio c˛nsul en Numida contra Jugurta, e de un simulat retiment o donament feyt per Jugurta ab lo c˛nsul
[28] De les coses [fetes] en Roma aprÚs lo departiment de Chalaf˙rnio, c˛nsul, de Numida
[29] Oraciˇ de MŔmio al poble romÓ contra la arogÓncia e la potŔncia dels nobles romans
[30] Del decreto del pueblo sobre la proposicion fecha por Memmio
[31] De las cosas fechas en Numidia por la huest de los romanos apres del partimiento del consul et de la venida de Jugurta en Roma con Cassio
[32] De Massiva, de la sanch del rey dels n˙mides, matat per machinacion de Jugurta
[33] Del departiment de Jugurta de Roma
[34] De les coses fetes per Albino, c˛nsul, en Numida contra Jugurta e de la tornada sua en Roma
[35] De les coses fetes en Numida per la host consular e de la vict˛ria de Jugurta contra Úls
[36] Dels pactes de pau molt leigs feyts per la host romana ab Jugurta
[37] De la tornada de Albino c˛nsul en Numida contra Jugurta
[38] Del plebiscito o statut191 fet per lo poble contra los corrumputs per Jugurta e per altres fauctors seus, e de altres fets
[39] Dels novels c˛nsols creats e de MatelĚlo al qual fo decreta Numida e de les sues gestes
[40] De les coses fetes per MatelĚlo c˛nsul en Numida envers la host dels romans per Úl confirmada, la qual havie trobada depravada
[41] De aqueles coses que Jugurta fÚu envers lo c˛nsol e d'aš˛ que fÚu lo c˛nsol envers Jugurta
[42] Dels aguayts disposts a la batayla per Jugurta contra la host dels romans e de la exortaciˇ feyta als seus
[43] De la conexenša dels haguayts de Jugurta per lo c˛nsul e de la ordinaciˇ de les esqueres de la host romana
[44] De la batayla feta entre Jugurta eĚl c˛nsul e de la vict˛ria del c˛nsul
[45] De les gestes entreĚl prefert de Jugurta eĚl legat del c˛nsul, e de la vict˛ria del legat
[46] De les hosts del c˛nsul e del legat ensemps ajustades, e de la alegria que hagueren entre si
[47] De les spies trameses per lo c˛nsul e de la reparacion de la host per Jugurta
[48] De les coses fetes per lo c˛nsul contra Jugurta, e del consell de Jugurta contra los fets del c˛nsul
[49] De la vict˛ria de MetelĚlo denunciada en Roma, e de la cura e Ónsia de MetelĚlo contra Jugurta, e de la machinacion o enginy de Jugurta contra la host del c˛nsul
[50] De la obsidion de la ciutat de Zama per lo c˛nsul e de l'encontre que haguÚ Jugurta ab MÓrio
[51] Del combatiment de la ciutat Zama per lo c˛nsul assetjada
[52] De les invasions de les tendes dels romans per Jugurta e dels socors del c˛nsul
[53] De la invasion dels cavallers romans feta per Jugurta
[54] Del segon combatiment de la ciutat de Zama per lo c˛nsul e per los romans
[55] Del departiment de MetelĚlo del setge e dels cavallers disposts a exivernar
[56] De la machinacion de MetelĚlo contra Jugurta e de la segona dedicion o retiment de Jugurta feta al c˛nsul, e com se'n penedÝ e tornÓ en la rebelĚlion
[57] De Gayo MÓrio, e dels estudis d'aquell e virtuts
[58] De la mission o trametiment demanat al c˛nsul per MÓrio que demanÓs el consulat e de la resposta del c˛nsul, e de l'odi e de la obluqucion o mal parlar de MÓrio contra ell
[59] De la subornacion de Gauda, de la sanch reyal dels n˙mides, e dels altres cavallers a obtenir lo consulat per MÓrio
[60] De les coses fetes per Jugurta, e de la rebelĚlion de la ciutat Vacca feta per los ciutadans, e del presidi dels romans, el qual era aquÝ taylat lejament e vituperosament
[61] De MetelĚlo, c˛nsul, en quina guisa recobrÓ la ciutat de Vacca e venjÓ la mort d'aquells qui foren morts per los ciutadans
[62] De BomÝlcar e Nabdalsa, preferts de Jugurta, els quals volien liurar Jugurta al c˛nsul, e de la tra cion descuberta al rey, e de BomÝlcar ab los seus fautors matats per lo rey, e de la temor del rey
[63] De la retornada de Gayo MÓrio en Roma, e del consulat e de la provÝncia de Numida a ell atorgats per lo poble roman contra la voluntat del senat
[64] De la batalla entre Jugurta eĚl c˛nsul, e de la vict˛ria dels romans contra Jugurta
[65] De MetelĚlo perseguent Jugurta, e del setge e del combatiment de Thala ciutat, e de la fuyta de Jugurta e dels fills
[66] Dels legats de la ciutat leptitana tramesos al c˛nsul per subsidi, e del subsidi tramŔs per lo c˛nsul, e de la disposicion de dues Sirthes e de la ciutat leptitana
[67] Dels tÚrmens e encontrades dels cartagineses e dels cirenos eĚn quina guisa entre ells eren estats posats e fermats
[68] De la anada de Jugurta als getulos, e de la companyia d'aquell feta ab Bocho, rey de MauritÓnia, e de la venguda d'ells contra lo c˛nsul
[69] De šo que MÓrio fÚu en Roma apprÚs queĚl consulat e Numida li foren decrets
[70] Oracion de MÓrio c˛nsul al poble per exortar e amonestar los seus cavallers, e per oprimbre la nobilitat
[71] De l'aparellament del c˛nsul MÓrio e de la anada sua en Numida, e de la retornada de MetelĚlo en Roma
[72] De les gestes per MÓrio c˛nsul en Numida
[73] De la ciutat Capsa presa per MÓrio c˛nsul ab maestria, e robada e destrovida
[74] De la laor e gl˛ria de MÓrio c˛nsul
[75] D'un castell molt guarnit e fort, on eren los tresors dels reys de Numida, assetgat per MÓrio e pres per saviesa e tractament del lÝgur
[76] De la venguda de L˙cio SilĚla qŘestor a les castres o tendes romanes en Numida, e de la natura d'aquell, e de l'estudi e del cultivament e de les gestes per ell [fetes] en la host de MÓrio c˛nsul
[77] De la batalla feta entre MÓrio eĚl rey Bochus e Jugurta, e de la vict˛ria dels romans
[78] Del camino de la huest de los romanos quando fueron a exevernar et del exeršišio mandado alla por el consul
[79] Del segon insult dels reys Bochus e Jugurta contra MÓrio, e de gran batalla feta entre ells, e de la vict˛ria dels romans
[80] Dels legats del rey Bochus tramesos al c˛nsul
[81] Oracion de SilĚla, qŘestor, a Bochus, rey de MauritÓnia
[82] De la resposta del rey Bochus a les dites peraules
[83] De les gestes fetes] per MÓrio a la torra reyal, e dels legats del rey Bochus a MÓrio, e de la benignitat de SilĚla, qŘestor, a ells
[84] Dels legats de Bochus o´ts per lo c˛nsul e de les treves impetrades per aquells, e de la anada dels legats en Roma e de la resposta del senat a ells feta
[85] De SilĚla anant al rey Bochus e de šo que li esdevench en lo camÝ
[86] Del parlament haŘt per lo rey Bochus ab SilĚla, qŘestor, e ab lo legat de Jugurta
[87] Proposicion de Bochus, rey, a SilĚla, qŘestor, en lo secret parlament
[88] De la resposta de SilĚla al rey Bochus, e en quina guisa Bochus promŔs a SilĚla de liurar-li Jugurta
[89] De la ordinacion secreta de Bochus ab lo legat del rey Jugurta, en quina guisa li promŔs que liuraria SilĚla al rey Jugurta
[90] De los aguaytamientos passados a Jugurta et de como fue preso et levado a Maurio consul
[91] De las cosas mal fechas en Gallia por los romanos, et del consulado de Maurio en Gallia, et del triumpho de aquel et de la provinšia de Gallia a el decreta

ę Biblioteca electr˛nica del NARPAN
 MMV