Cançoners DB

Imprimeix

Ara fa un segle que Manuel Milà i Fontanals i Josep Massó i Torrents van posar els fonaments per a l'estudi de la transmissió manuscrita de la poesia catalana medieval. Passats cent anys, tot i la validesa d'aquests grans treballs fundacionals i de les moltes aportacions que se n'han derivat, els coneixements que tenim sobre els cançoners catalans encara presenten nombroses mancances, agreujades per la falta de sistematització i la dispersió dels estudis. És en aquest context que presentem un projecte que té la intenció d'integrar i actualitzar totes aquestes informacions, aprofitant les facilitats que proporcionanen les noves tecnologies.

Cançoners DB és una base de dades relacional sobre els cançoners catalans, vinculada al Corpus de Poesia Europea Medieval (http://www.bedt.it, dirigit per Stefano Asperti). Anirà acompanyada amb una bibliografia i una biblioteca electròniques, que uniran text, imatge i bibliografia secundària amb l'objectiu de crear un instrument exhaustiu, que paulatinament vagi abraçant totes les dades sobre els cançoners. Cançoners DB (HUM2005-07480-C03-02/FILO i FFI2008-05556-C03-03/FILO) és part del projecte coordinat CODITECAM (Corpus Digital de Textos Catalans Medievals), finançat per la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Es tracta, doncs, de presentar en un sol lloc web tota la informació sobre la tradició de cançoners catalans medievals, i d'anar completant de manera sistemàtica els buits que aquest camp d'estudis presenta actualment. A mesura que Cançoners DB es vagi construint, proporcionarà una referència fiable de les dades existents i incorporarà la nova recerca a càrrec d'especialistes en la tradició catalana. Cançoners DB té, per tant, l'ambició de convertir-se en una eina obligada per als estudis sobre els cançoners de tradició catalana.

Objectius generals:

Més informació:


Miriam Cabré i Sadurní Martí

Darrera actualització de dimecres, 24 de novembre de 2010 20:42