Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Biblio Oc 2020

BIBLIOGRAFIA DE LITERATURA OCCITANA MEDIEVAL 2020

Correu electrònic Imprimeix PDF

Recollirem aquí gradualment les novetats bibliogràfiques sobre literatura occitana medieval del 2020. Se'n podrà consultar un digest crític al Year's Work for Modern Language Studies i trobareu la llista completa a la Bibliografia Elettronica dei Trovatori. Agrairíem qualsevol suggeriment per corregir o completar aquesta llista.

NOTA: Indiquem amb un asterisc els ítems dels quals encara no en tenim una còpia. Demanem als autors que ens enviïn, si els és possible, les seves publicacions preferiblement en versió digital. Moltes gràcies!

______________

The following list will gradually include publications concerning Occitan medieval literature that came out during 2020. A critical digest in English will be available in Year's Work for Modern Language Studies and the complete list will be integrated in the Bibliografia Elettronica dei Trovatori. We would be very grateful for any suggestions to complete or correct this list.

NOTE: We have marked with an asterisk the items we have yet to obtain. We would be very grateful if authors would send us a digital copy of their work whenever possible.

 

Miriam Cabré, Laia Danés, Laura Gallegos i Sadurní Martí

Institut de Llengua i Cultura Catalanes ·  Universitat de Girona
Plaça Ferrater Mora, 1 17004 Girona, Spain

 Narpan | BIBLIOGRAFIA DE LITERATURA OCCITANA MEDIEVAL 2020

Annunziata, Francesco Saverio, Federico II e i trovatori, Roma, Viella, 2020, 352 pp., (I libri di Viella, 349), ISBN 978-88-3313-290-7

Aubrey, Elizabeth, ‘The Progeny of Bernart de Ventadorn's Can vei la lauzeta mover’, Knighton, Tess - Skinne, David (eds.), Music and Instruments of the Middle Ages: Essays in Honour of Christopher Page, Woodbridge, Boydell Press, 2020, 11-60

Barbieri, Luca, ‘Arnaut de Maroill e l'Italia dei trovatori’, Lectura tropatorum, 13, 2020: 1-43

Cantavella, Rosanna, ‘La teoria dels rims diccionals als manuals poètics trobadorescos i el seu context’, Lecturae tropatorum, 13, 2020

Gimeno Betí, Lluís, ‘Antoni Ferrando Francés, «Aportacions a l'estudi del català literari medieval», Fundació Germà Colón, Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions. Col·lecció «Fundació Germà Colón, 18», Castelló de la Plana, 2018, 437 p.’, Caplletra, 68, 2020: 261-266

Marcenaro, Simone, ‘Il canone della lirica non amorosa trobadorica alla luche della critica esterna’, Estudis Romànics, 42, 2020: 157-176

Marfany i Simó, Marta, ‘Ovidi Nasó, Publi (2018): Heroides. Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol. Barcelona: Editorial Barcino, 577 p.’, Estudis Romànics, 42, 2020: 508-510

Mascherpa, Giuseppe, ‘Il gazel e il masan: ultime da San Marziale di Limoges’, Carte Romanze, 8, 1, 2020: 35-46

Menichetti, Caterina, ‘La Réception des troubadours en Provence: XVIe–XVIIIe siècle. Sous la direction de Jean-François Courouau et Isabelle Luciani. (Études et textes occitans, 5; Les Troubadours, 3.) Paris: Classiques Garnier, 2018. 324 pp.’, French Studies, 74, 1, 2020: 110-111

Molina Figueras, Joan, ‘«Paine pour joie». La divisa de Pere de Portugal, un príncep de la tardana edat mitjana’, Caplletra, 68, 2020: 15-42

Saiz Raimundo, Maria, ‘Vicenç Beltran, Irene Capdevila & Tomàs Martínez, «Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle XIII», Florència, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2018, 269 p.’, Caplletra, 69, 2020: 259-264

Vatteroni, Sergio, La contemplazione della passione di Cristo secondo le ore canoniche. Versioni occitane di Assissi e Rodez, versione occitano-catalana di Pavia, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2020, 178 pp., (Scrittura e scrittori, N.S. 6), ISBN 978-88-3613-045-0

Viel, Riccardo, ‘Trovatori catalani e unità aquitana’, Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 16, 2020: 416-430