Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Miriam Cabré

Miriam Cabré

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

 

 

The image “http://www.narpan.net/imatges/FotoMiriamCabreSetembre2006.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 

Barcelona, 1966. Llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona (1989) i PhD a la Universitat de Cambridge (1994). Research Assistant a la British Library (1994-95) i Library Assistant al Warburg Institute (Universitat de Londres, 1995-97). Contractat Ramon y Cajal a la UdG (2001-06). Actualment és professor titular de Filologia Romànica a la Universitat de Girona, amb 5 sexennis de recerca (1992-2023), i membre investigador de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i Centre de Documentació Ramon Llull. És presidenta de l'Association Internationale d'Études Occitanes, vocal de l'Asociación Española de Filología Románica i del consell assessor de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. El 2022 ha rebut una distinció ICREA-Acadèmia.

Ha obtingut les beques La Caixa-British Council, Batista i Roca i Salvador de Madariaga; ha estat visiting fellow a Warwick i ha fet estades de recerca a Montréal (consultant), París i Oxford; ha presentat més de 60 treballs en congressos i seminaris a França, Espanya, Itàlia, Portugal, Gran Bretanya, Estats Units, República Txeca, Alemany i Suïssa i ha organitzat 9 congressos internacional (un com a sole convenor, finançat per la ESF). Ha participat en projectes finançats competitivament des de 1998 i en diversos projectes internacionals. Ha estat investigador principal del projecte Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales: Eiximenis y Cancioneros (HUM2005-07480-C03-02/FILO)Troubadours and European Identity: The Role of the Catalan Courts (Recercaixa 2015 ACUP 00127) i actualment Cultura escrita cortés en la Corona de Aragón: Materialidad, transmisión y recepción (PID2019-109214GB-100) i l'SGR Cultura i literatura a l'Edat Mitjana (UB-UAB-UdG; 2021SGR00777).

S'ha ocupat principalment de l'obra i la figura de Cerverí de Girona, sobre el qual ha publicat les monografies Cerverí de Girona and his Poetic Traditions (Londres, Tamesis, 1999) i Cerverí de Girona: Un trobador al servei de Pere el Gran (Barcelona, UB, 2011). També ha estudiat la poesia catalana dels segles XIV i XV, la transmissió manuscrita de la literatura catalana medieval, la tradició de narrativa en vers i la presència dels trobadors a Catalunya. Ha format part de l'equip assessor del Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, per al qual havia editat diversos textos. Actualment prepara una edició anotada i digitalitzada de Cerverí de Girona, en col·laboració amb el Repertorio Informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitanica, i un estudi complet de la seva transmissió, especialment del cançoner Sg (en col·laboració amb Sadurní Martí). És editor de la revista Mot So Razo, des del núm. 2 i contributing editor del Year's Work of Modern Language Studies. Juntament amb Sadurní Martí, coordina l'Espai Narpan de Literatura i Cultura Medieval i la base de dades Cançoners DB.

 

 

Barcelona, 1966. Degree in Catalan Philology at the Universitat Autònoma de Barcelona (1989). PhD at University of Cambridge (1994). Research Assistant at the British Library (1994-95) and Library Assistant at the Warburg Institute (University of London, 1995-97). Researcher Ramon y Cajal (Universitat de Girona, 2001-06). She is Associate professor of Romance Philology at the Universitat de Girona (with 5 successful research assessments, 1992-2023), and researcher at the Institut de Llengua i Cultura Catalanes and the Centre de Documentació Ramon Llull. She is president of the Association Internationale d'Études Occitanes, member of the Advisory Board of the Asociación Española de Filología Románica, and member of the Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. She has been awarded an ICREA-Acadèmia distinction (2022).

She has obtained La Caixa-British Council, Batista i Roca and Salvador de Madariaga awards; has been visiting fellow at Warwick and enjoyed research stays at Montréal (consultant), Paris and Oxford; has presented over 60 papers at conference and seminars in France, Spain, Italy, Portugal, UK, USA, Czech Republic, Germany and Switzerland, and has organized 9 international conferences (one as a sole convenor, with ESF funding). Has participated in competitively funded projects continuously since 1998 and in several international projects. Has been principal investigator of the project Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales: Eiximenis y Cancioneros (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Troubadours and European Identity: The Role of the Catalan Courts (Recercaixa 2015 ACUP 00127), and currently Courtly Written Culture in the Crown of Aragon: Materiality, Transmission and Reception (PID2019-109214GB-100) and the SGR Cultura i literatura a l'Edat Mitjana (UB-UAB-UdG; 2021SGR00777).

Her research has focused on the troubadour Cerverí de Girona, with the publication of two monographs: Cerverí de Girona and his Poetic Traditions (Londres, Tamesis, 1999) and Cerverí de Girona: Un trobador al servei de Pere el Gran (Barcelona, UB, 2011). She has also studied 14-15th Catalan lyrics, the MS transmission of medieval Catalan literature, the Occitan-Catalan corpus of verse narrative and the troubadour presence in the Crown of Aragon. She has been a member of the advisory board of the Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, having previously contributed with several editions. She is currently preparing an annotated digital edition of Cerverí de Girona’s works for the Repertorio Informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitanica, and a complete study of his MS transmission, in particular of chansonnier Sg (with Sadurní Martí). She is the editor of the revue Mot So Razo, from issue 2 and contributing editor of the Year's Work of Modern Language Studies. Together with Sadurní Martí, she coordinates the Espai Narpan de Literatura i Cultura Medieval and Cançoners DB.


PUBLICACIONS

1993

Ressenya de Ramon Vidal de Besalú, Obra poètica, ed. Hugh Field (2 vols, Barcelona: Curial, 1989-1991), al Journal of Hispanic Research, 2, 426-27.

1994

Traducció de l'estudi introductori a J.N. Hillgarth (ed.), Chronicle of Pere el Cerimoniós (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1980), a Llengua i Literatura, 5, 7-102.

«L'entencio del nom: recursos etimològics a l'obra de Cerverí de Girona», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 44 (1993-94), 79-100.

1995

Ressenya de Ramon Vidal de Besalú, Obra poètica, ed. Hugh Field (Barcelona: Curial, 1989-1991), a Llengua i Literatura, 9, 471-76.

Membre de l'equip editorial del Cambridge Word Selector: Anglès-Català (Diccionari temàtic de l'anglès contemporani), Cambridge: Cambridge University Press.

«La faula de rosinyol de Cerverí de Girona», La narrativa in Provenza e Catalogna nel XIII e XIV secolo, Pisa: ETS, 67-81.

1997

Ressenya de Carmen Parrilla, De amor y mecenazgo en el siglo XV: El tratado de amiçicia de Ferrán Núñez (La Coruña: Universidade da Coruña, 1996), al Bulletin of Hispanic Studies 74, 375-76.

1998

«Ne suy juglars ne·n fay capteniments: L'ofici de trobador segons Cerverí de Girona», Actes du Cinquième Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes (Université de Toulouse-Le Mirail), Pau: AIEO, I, 211-24.

1999

Cerverí de Girona and his Poetic Traditions, Londres: Tamesis.

Capítol «Italian and Catalan Troubadours», The Troubadours: an Introduction, ed. Sarah Kay i Simon Gaunt, Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511620508.011

«Du genre débat chez Cerverí de Girona», Il genere tenzone nelle letterature romanze delle Origini, ed. M. Pedroni i A. Stäuble, Ravenna: Longo, 363-377.

2000

Edició dels poemes 0.15, 0.31, 0.36, 0.46bis, 0.68, 0.86, 0.112, 0.114, 0.134, 0.140, 1.1, 11.1, 17.1, 17.2, 17.3, 19.1, 26.1, 26.2, 30.2, 32.1, 32.2, , 47.1, 50.1, 50.2, 53.2, 53.3, 55.1, 63.1, 65.2, 65.3, 65.4. 65.4a, 67.4, 67.10, 67.11, 70.1, 78.1, 80.2, 83.5, 83.14, 109.1, 109.2, 120.2, 128.1, 129.1, 144.1, 150.1, 150.2, 167.1, 171.2, 177.1, 181.2, 188.1, 191.1, 201.1., per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Revisió dels poemes 0.5, 0.9, 0.10, 0.25, 0.40, 0.43, 0.52, 0.53, 0.63, 0.101, 0.121, 0.145, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6a, 14.6b, 14.6c, 14.6d, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 21.2, 65.1, 84.1, 84.2, 87.1, 121.1, 156.1, 160.1, 181.1, 198.1, 181.3., per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

«Como por los márgines del libro verá vuestra alteza: Las glosas de Carlos de Viana y la corte alfonsí», Actas del VIII Congreso Internacional de la AHLM, ed. M. Freixas, S. Iriso i L. Fernández, Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria / Año Jubilar Lebaniego / Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 411-26.

2001

Edició del Conte d'amor (0.144), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició dels poemes 0bis: Beata santa CatarinaCascun cos l'anima cobraGloriosa dells angels, Verge, no·m desempars, 0.94, 42.1 (amb Lluís Cabré), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició dels poemes 0bis: Aujats, senyors, complits de saviesa; En nom de Deu, lo rey del cel; O! vosaltres, honrats senyors; Vejats que diu nostre pare Adam (amb Michela Pereira), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició del poema 0.29 (amb Gemma Navarro i Lluís Cabré), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana(http://www.rialc.unina.it).

Edició dels poemes 63.2, 67.2 (amb Gemma Navarro), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana(http://www.rialc.unina.it).

«Poe, Baudelaire, Riba», Quaderns. Revista de traducció, 6, 119-31.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 1999, 61 (2001), 301-308.

«Un cançoner de Cerverí de Girona?», Atti del colloquio internazionale "Canzonieri iberici" (Padova / Venezia), I, A Coruña: Universidade / Università di Padova / Toxosoutos, 283-99.

2002

«El saber de Joan Ramon Ferrer», III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Girona (5-8 de juliol del 2000), Girona / Barcelona, Universitat de Girona / PAM.

III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Girona (5-8 de juliol del 2000), ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, Girona / Barcelona, Universitat de Girona / PAM.

Ressenya de Catherine Léglu, Between Sequence and Sirventes: Aspects of Parody in the Troubadour Lyric (Oxford: European Humanities Research Centre, 2000), a French Studies, 56, 221.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2000, 62 (2002), 285-93.

«Jutges, processos i sentències en la lírica del XV: Joan Ramon Ferrer, mantenidor del gai saber (1475)», Estudi General: Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats II, 22, 409-20.

2003

«"Mors et vita in manibus linguae": la metafora della lingua nei trovatori», Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d'oc: Actes du septième congrés international de l'AIEO (Reggio Calabria-Messina, 2002), ed. R. Castano, S. Guida i F. Latella, Roma: Viella, I, 179-99.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2001, 63 (2003), 221-26.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2001, 63 (2003), 304-11.

2004

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2002 , 64 (2004), 231-45.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2002, 64 (2004), 296-303.

Bibliografia occitana medieval 2004 (amb Sadurní Martí), www.narpan.net.

2005

«Wisdom for the court: The Verses proverbials de Cerverí de Girona», Études de langue et de littérature médiévales offertes à Peter T. Ricketts à l'occasion de son 70ème anniversaire, ed. A. Buckley i D. Billy, Turnhout, Brepols, 393-404.

«'En breu sazo aura·l jorn pretentori' (BDT 434A,20): Cerverí i Jaume I interpreten els fets de 1274», Actes de l'AHLM (Alacant, 2003), València, IIFV, 453-468.

«La maneyra plus fina: los exemplis, faules o istòries en los Verses Proverbials de Guillem de Cervera», Actas del IX Congreso Internacional de la AHLM (A Coruña, 2001), A Coruña, Toxosoutos, 2005, 543-558.

«El trobador de Pere el Gran», Mot so razo 4 (2005), 59-68.

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, I,I, ed. Xavier Renedo (direcció), Sadurní Martí (coordinació), E. Bassegoda, M. Cabré, M. Galí, J. Garcia, D. Genís, D. Guixeras, E. Izquierdo, J. Lorca, R. Ramos, F.J. Rodríguez, R. Rojas, i Jaume Torró, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona.

Cerverí de Girona, http://www.narpan.net.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2003 , 65 (2005), 216-22.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2003, 65 (2005), 288-95.

Bibliografia occitana medieval 2003-5 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

2006

«Occitan Studies. Literature. Medieval Period» (amb Sadurní Martí), The Year's Work in Modern Language Studies 2004, 66 (2006), 206-213.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2004, 66 (2006), 288-94.

Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinació), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, vol. I, 416 pp.

Ressenya de Vicenç Beltran, La corte de Babel: Lenguas, poética y política en la España del siglo XIII (Madrid: Gredos, 2005), a Mot So Razo 5, 78-79.

Bibliografia occitana medieval 2006 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

«Per a una cronologia dels sirventesos de Cerverí de Girona», Els trobadors a la Península Ibèrica, Barcelona: PAM, 135-50.

2007

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2005 , 67 (2007), 195-200.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies, 67 (2007), 265-275.

Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinació), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, vol. II, 507 pp.; vol. III, 462 pp.

«Per a una base de dades dels cançoners catalans medievals. L'exemple de Sg», (amb Sadurní Martí), Actes del 13è col·loqui internacional de l'AILLC (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinador), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, III, 171-186.

«Istanze politiche nella lirica di Cerverí de Girona (anni 1276-1285)», Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del Convegno Internazionale, Messina, 24-26 maggio 2007, ed. Rossana Castano, Fortunata Latella i Tania Sorrenti, Roma, Viella, 161-171.

Bibliografia occitana medieval 2007 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

2008

«Mécènes et troubadours dans la Couronne d'Aragon», Europe, 950-951 (juin-juillet 2008), 85e année, 126-136.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2006, 68 (2008), 344-351.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2006 , 68 (2008), 320-329.

Bibliografia occitana medieval 2008 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

2009

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2007, 69 (2009), 297–305

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2007, 69 (2009), 344-51.

Bibliografia occitana medieval 2009 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

2010

«Geografia i història de la poesia occitanocatalana del segle XIV» (amb Sadurní Martí i Marina Navàs), Traslatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. A. Alberni, L. Badia i L. Cabré, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum / Publicacions URV, 2010, 349–376.

«Le Chansonnier Sg au carrefour Occitano-Catalan» (amb Sadurní Martí), Romania, 128 (2010), 92-134. https://doi.org/10.3406/roma.2010.7273

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2008, 70 (2010), 274–282.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2008, 70 (2010), 378-85.

«Medieval Catalan Literature», «Cerverí de Girona», «Ramon Llull», «Francesc Eiximenis», «Ausiàs March», «Tirant lo Blanc», a The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, Oxford University Press.

2011

Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona - Palma : Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears, 2011, 422 pp. ISBN 978-84-475-3513-2.

«Who are Cerverí's worst enemies?»Glossator, 4 (2011), 59-72.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2009, 71 (2011), 261-271.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2009, 71 (2011), 316-324.

«Trobadors i cultura trobadoresca durant el regnat de Jaume I», Any Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, ed. M. T. Ferrer i Mallol, Vol. 1: El poder reial i les institucions. La política internacional. La família reial i la política successòria. La figura de Jaume I. El món cultural i artístic, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011, 921-38.

«La circolazione della lirica nella Catalogna medievale», La tradizione della lirica nel Medioevo romanzo. Problemi di filologia formale, ed. Lino Leonardi, Firenze, Edizioni dell Galluzzo/Fondazione Ezio Franceschini, 2011, 363-407.

2012

«Manuscripts and Readers of Bernat Metge» (amb Sadurní Martí), Fourteenth-Century Classicism. Petrarch and Bernat Metge, ed. L. Cabré, A. Coroleu, J. Kraye, London-Savigliano: The Warburg Institute-Nino Aragno Editore, 2012, 2012, 159-195. (Warburg Institute Colloquia 21). ISBN 978-1-908590-45-2

2013

«Occitan Medieval Literature [2010-2011]» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies, 73 (2013), 2013: 109-115.

«Catalan Medieval Literature [2010-2011]» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies, 73 (2013): 181-188.

«La lírica d'arrel trobadoresca», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2013, 219-296.

«La narrativa en vers» (amb Anton M. Espadaler), Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2013, 297-372.

2014

«"Que·l rey franses nos ha dezeretatz”: la poètica occitana després de Muret» (amb Marina Navàs), 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes, ed. Vicenç Beltran, Tomàs Martínez i Irene Capdevila, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014, 101-122.

«Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 74, Oxford, MHRA, 2014, 170-182.

2015

«Ressons sicilians a la cultura catalana de l'època de Pere el Gran», Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, ed. Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Mercè Viladrich Roma, Viella (IRCVM-Medieval Cultures, 3), 2015, 17-28.

«Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 75, Oxford, MHRA, 2015, 158-164.

«Medieval Catalan Literature» (amb Lola Badia), Year’s Work in Modern Language Studies, 75, Oxford, MHRA, 2015, 225-234.

Ressenya de Michel Zink, Les troubadours, une histoire poétique (París: Perrin, 2013), a Mot so razo 14 (2015), 84-86.

Ressenya de Rosanna Cantavella, El Facet, una Ars amandi medieval, edició i estudi (València-Barcelona: IIFV-PAM, 2013), a Bulletin of Hispanic Studies, 92.5 (2015), 719-20.

2016

«Medieval Catalan Literature» (amb Lola Badia), Year’s Work in Modern Language Studies, 76, Oxford, MHRA, 2016, 212-217.

Ressenya de Meritxell Simó, Jaume Massó i Torrents, La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després (Florència: SISMEL - Il Galluzzo, 2012), a Estudis romànics 38 (2016), 501-505.

«El Conte d'amor i el recull de París-Carpentràs» (amb M. Victoria Rodríguez Winiarski), Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, ed. Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí i Josep Pujol, Barcelona, PAM, 2016, 13-40.

Ressenya de Meritxell Simó, Jaume Massó i Torrents, La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després (Florència: SISMEL - Il Galluzzo, 2012), a  Mot so razo 15 (2016), 112-113.

2017

«Politique et courtoisie à l’automne des troubadours», Cahiers de civilisation médiévale, 60, 2017, 113-124. https://doi.org/10.4000/ccm.1882

«La Vierge dans les poésies de Cerverí de Gérone», La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge, París, Honoré Champion ("Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge"), 2017, 91-102.

«El fragment trobadoresc català de Madrid (Mh)» (amb Sònia Boadas), Cultura neolatina, 77 (2017), 227-297.

«Un Catalan à Rodez: la contribution du troubadour Cerverí aux débats ruthénois», Revue des langues romanes, 121 (2017), 599-621. https://doi.org/10.4000/rlr.473

«Occitan Studies: Literature, Medieval Period» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 77, Brill, 2017, 86-93.

2018

«Wielding the Cross: Crusade References in Cerverí de Girona and Thirteenth-Century Catalan Historiography», Literature of the Crusades, ed. Simon T. Parsons i Linda Paterson, Londres, Boydell & Brewer, 2018, 96-108. https://doi.org/10.1017/9781787441736.007

«Poetic Language in the Multilingual Crown of Aragon» (amb Sadurní Martí), Tenso 33 (2018), 67-91. https://doi.org/10.1353/ten.2018.0003

Ressenya de Ramon Vidal de Besalú, Obra completa, a cura d'Anton M. Espadaler (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2018), a Els Marges, 116 (2018), 118-120.

«Els proverbis rimats de Ramon Llull i la poesia gnòmica occitanocatalana» (amb Francesc Tous), Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle XIII, ed. Vicenç Beltran, Tomàs Martínez Romero i Irene Capdevila, Florència, Il Galluzzo, 2018, 49-76.

«L'Empordà dels trobadors» (amb Albert Reixach), Anuari de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 49 (2018), 183-198. https://doi.org/10.2436/20.8010.01.245

«La recepció dels trobadors a Catalunya i la transmissió manuscrita», Los trovadores: creación, recepción y crítica en la edad media y en la edad contemporánea, ed. Meritxell Simó, Annalisa Mirizio i Virginia Trueba, Kassel: Reichenberger, 2018, 41-58.

«Pere d'Empúries, un poeta de nissaga reial a la Crònica de Ramon Muntaner»Mot so razo, 17 (2018), 63-76. https://doi.org/10.33115/udg_bib/msr.v17i0.22303

2019

«"Car sai que caminant / per terra e navegant": poema sobre la vida en la ruta de Llevant» (amb Lluís Cabré), La vida marítima a la Mediterrània medieval: fonts històriques i literàries, ed. Lola Badia, Lluís Cifuentes i Roser Salicrú i Lluch, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Museu Marítim de Barcelona, 2019, 75-93.

«La cultura notarile e la ricezione dei Verses proverbials di Cerverí: il notaio Ramon Bruguera di Girona (c. 1330-1370)» (amb Albert Reixach), Cultura neolatina 79 (2019), 63-100. https://doi.org/10.1400/270409

«Occitan Studies: Literature, Medieval Period» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 79, Brill, 2019, 198-208.

«Para un mapa de las cortes trovadorescas: el caso catalano-aragonés» (amb Albert Reixach), Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, ed. Isabella Tomassetti et al., S. Millán de la Cogolla, Cilengua, II, 2019, 1587-1598.

«Les corts catalanes i els manuscrits trobadorescos» (amb Sadurní Martí), Plecs d'història local, 174 (2019), 5-7.

2020

«Un nou projecte digital sobre l'aportació de les corts medievals al llegat trobadoresc: el cas catalano-aragonès» (amb Sadurní Martí i Albert Reixach), Fidelitats e dissidéncias - Fidélités et dissidences : Actes du XIIe congrès de l’Association Internationale d'Études Occitanes, Albi 2017, ed. Jean-François Courouau i David Fabié, Toulouse, SFAIEO, II, 897-906.

Occitan Studies: Literature, Medieval Period» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 80 (2020), 292-301.

2021

«Cerverí de Girona a la premsa catalana (1835-1938)», «Qui fruit ne sap collir»: Homenatge a Lola Badia, ed. Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcino, I. 125-134.

«Troubadour Selves Under Debate», Futures of Medieval French, ed. Jane Gilbert i Miranda Griffin, London: Boydell & Brewer, 2021, 34-48. https://doi.org/10.1017/9781800101746.004

«La Catalunya dels trobadors: nous enfocaments», Jornades de la secció filològica de l'IEC a Castelló d'Empúries (abril 2018), Barcelona, IEC, 2021, 19-32.

«Francesc Eiximenis i l'autoritat de Cerverí», Francesc Eiximenis: Vida, obra i transmissió, ed. Sadurní Martí i Xavier Renedo, Girona, ILLC, 2021, 81-98.

«El modelo NARPAN DB, una plataforma común para proyectos digitales diversos: balance y perspectivas de futuro» (amb Lola Badia, Sadurní Martí i Albert Soler), Lectura, edición académica y creación literaria en el medio digital, ed. J. Burguillo i J. Merch,an Sánchez-Jara, Salamanca, IEMYR, VIII, 2021, 35-70.

2022

«Evocacions bíbliques en l’obra de Cerverí de Girona», La Bíblia en la literatura catalana, ed. J. Santanach, J. Ferrer i S. Dalemus, Girona, ILCC - UdG - Associació Bíblica de Catalunya - Ateneu Universitari Sant Pacià - Barcino, 2022, 75-99.

«De Provença a Catalunya: rutes de l'exili, rutes de trobar»Les Pays Catalans et la Provence: regards croisés, ed. E. Massip, M. Navàs i F. Niubo, Perpinyà, Trabucaire, 2022, 49-60.

Els trobadors al «bisbat de Geronès»: rutes de poder, paisatges de cortesia, Girona, Càtedra de Patrimoni literari, 2022. ISBN 978-84-9984-641-5

2023

«Occitan Studies: Literature, Medieval Period» (amb Sadurní Martí i Camilla Talfani), Year’s Work in Modern Language Studies, 83 (2023), Brill, 149-167.

«El record de Jaume I i la musa trobadoresca», Revista valenciana de filologia, 7 (2023), 31-58. https://doi.org/10.28939/rvf.v7.193

«Amor, somni i tradició», Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer, Alacant, Universitat d'Alacant-IIFV, 2023, 123-129.

«A Newly Discovered Fragmentary Troubadour Songbook (Barcelona, Arxiu de la Catedral, Miscel·lània, 23/1-12» (amb Sadurní Martí), Translat Library, 5 (2023), DOI 10.7275/tl.1873

«Un cercle poètic al bisbat de Girona, 1250-1280: pistes documentals» (amb Albert Reixach), Anuario de Estudios Medievales 53.2 (2023), 515-546. https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.2.02

2024

Ressenya de Rüdiger Schnell, Accomplissement de l’amour, mort de l’amour? Le paradoxe amoureux et l’amour courtois, trans. Sandra Debot. (Recherches littéraires médiévales 31.), Paris, Classiques Garnier, 2021, a Speculum, 99.1 (2024), 279-280. https://doi.org/10.1086/728376

«From Song to Book: The Role of the Crown of Aragon in Troubadour Manuscript Culture. Introduction» (amb Courtney J. Wells), Tenso 39 (2024), 1-15.

En premsa

«La narrativa in versi tra l’Occitania e la Catalogna: nuove riflessioni sulle testimonianze manoscritte», La littérature occitane médiévale dans sa tradition manuscrite: Témoins, traditions, corpora, ed. C. Menichetti, F. Fusaroli i C. Talfani, Roma, Viella, 2023, 231-245.

«Materialità e autorialità nelle raccolte poetiche catalane (s. XIII-XV): da Cerverí de Girona a Ausiàs March» (amb Sadurní Martí)L'auteur dans ses livres: autorité et materialité dans les littératures romanes du Moyen Àge (XIIIe-XVe siècles), ed. Luca Barbieri, Yasmina Foehr-Janssens, Roberto Leporatti, Caterina Menichetti i Marion Uhlig, Wiesbaden, Reichert (Scrinium Friburgense), 2024, 369-393.

«Els trobadors a l'entorn de Jaume I», Música, monarquia i patrimoni, ed. Francesc Villanueva Serrano i Rosa Isusi Fagoaga, València, Tirant Lo Blanch, 2024, 55-74.

«L’eccezione dell’eccezione? Due grandi raccolte di narrativa in versi occitano-catalane», «Quae non prosunt singula, collecta iuvant». Il codice miscellaneo dal Medioevo al tardo Umanesimo, ‘ ed. C. Dusio, L. Staccioli, A. Radaelli, “Noctes Romanae”. Rivista di filologia e linguistica, 1 (2024).

«De cort en cort anar: la mobilitat dels trobadors», Mobility in the Medieval Occitan-Catalan Area, ed. F. Tous, A. Fernández Clot, M. Navàs, S. Sari i C. Talfani, Turhout, Brepols.

«La Couronne d’Aragon : nœud royal dans les réseaux du trobar», Cantar quer’eu [...] dos d’Aragon e dos da Cadalonha, ed. Fabio Barberini i Marjolaine Raguin, París, Garnier.

En preparació

La réception des troubadours en Catalogne, ed. Miriam Cabré, Sadurní Martí i Albert Rossich, Turnhout, Brepols.

«Qui sont les troubadours catalans?» (amb Mariona Viñolas), La réception des troubadours en Catalogne, ed Miriam Cabré, Sadurní Martí i Albert Rossich, Turnhout, Brepols.

«Cerverí de Girona, Recepta de xarob, 'De Palau a Torosela' (PC 434a,17)», Lecturae tropatorum.

«Cerverí de Girona, Lo vers de la terra de Preste Johan, 'Volgr'agesson li rey aital usatge' (PC 434a,82)», Lecturae tropatorum.

«Vile Women, Virtuous Ladies: A Troubadour Take on the Scholastic Quaestio» (amb Ann Giletti).

«Edició crítica anotada del Maldit bendit de Cerverí de Girona» (amb Camilla Talfani).

 

«Occitan Studies: Literature, Medieval Period» (amb Sadurní Martí i Camilla Talfani), Year’s Work in Modern Language Studies, 84 (2024), Brill.

Darrera actualització de diumenge, 14 de juliol de 2024 18:16