Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Albert Soler

Albert Soler

Correu electrònic Imprimeix PDF

Albert Soler-1

Universitat de Barcelona

Professor titular d'universitat
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1991); premi extraordinari de doctorat. Professor de literatura catalana medieval. S’ha especialitzat en la literatura catalana del segle XIII; sobretot, en Ramon Llull. És autor de les edicions crítiques del Llibre de l'orde de cavalleria (1988), delLlibre d'amic i amat (1995), del Romanç d'Evast e Blaquerna (2009, en col·laboració amb Joan Santanach) i del Llibre de contemplació en Déu (2016 i 2020, en col·laboració amb Antoni I. Alomar, Montserrat Lluch i Aina Sitjes). Ha publicat el llibre Ramon Llull as a Vernacular Writer: communicating a New Kind of Knowledge (Londres: Tamesis, 2016), juntament amb Lola Badia i Joan Santanach. Ha publicat articles especialitzats a revistes com Caplletra, Estudis romànics, Llengua & Literatura, Studi medievali, Studia lulliana, Traditio. Ha participat en diversos projectes de recerca dirigits per Lola Badia i Anthony Bonner. Des de 2008 dirigeix la col·lecció Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Coordina, juntament amb Lola Badia, la Base de Dades Ramon Llull. Dirigeix el Nou Glossari General Lul·lià. Ha estat director del Departament de Filologia Catalana entre 2009 i 2013. Des d'octubre de 2021 és director del Centre de Documentació Ramon Llull.

PUBLICACIONS

1988

"Three Romances by Ramon Llull", Catalan Writing, 2, 1988, pàgs. 92-96.

Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, Barcelona, Barcino, «Els Nostres Clàssics» 127, 1988, 245 pàgs.

1989

«Mas cavaller qui d'açò fa lo contrari»: una lectura del tractat lul·lià sobre la cavalleria", Estudios Lulianos 29, 1989, pàgs. 1-23 i 101-24.

1990

"Llull, de Mallorca estant", Revista de Catalunya 38, febrer 1990, pàgs. 123-25.

"Sobre el Blaquerna, la clerecia i una obra misteriosa", Catalan Review 4, 1990, pàgs. 263-77.

"El nou manuscrit del Llibre de l'orde de cavalleria i l'edició del text", Estudios Lulianos 30, 1990, pàgs. 195-200.

1991

Ramon Llull, Llibre de meravelles, Barcelona, Teide, «Tria de Clàssics», 1991, 140 pàgs.

Robert Pring-Mill, Estudis sobre Ramon Llull (1956-1978), edició a cura de Lola Badia i Albert Soler, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, «Textos i estudis de cultura catalana» 22, 1991. 360 pàgs.

1992

"L'Any del Tirant i les edicions del Tirant: una questió oberta, però no tant", Revista de Catalunya 59, gener 1992, pàgs. 121-26.

Ramon Llull, Pàgines pedagògiques, edició a cura de Lola Badia i Albert Soler, Barcelona, EUMO i Diputació de Barcelona, «Textos pedagògics» 31, 1992, lxx + 143 pàgs.

"El Liber super psalmum Quicumque de Ramon Llull i l'opció pels tàrtars", Studia Lulliana 32, 1992, pàgs. 3-19.

"Orígens, composició i datació del «Llibre d'amic e Amat» de Ramon Llull", Studia Lulliana 32, 1992, pàgs. 135-51.

"«Enfre la vinya e·l fenollar»?: la composició del «Llibre d'amic e Amat» i l'experiència mística de Ramon Llull", Caplletra 13, 1992, pàgs. 13-22.

1993

"Els manuscrits lul·lians de Pere de Llemotges", Llengua & Literatura 5, 1992-93, pàgs. 447-70.

1994

Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana: treballs del Seminari de Literatura Medieval del Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1988-1994), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, «Textos i estudis de cultura catalana» 36, 1994, 300 pàgs.

"«Vadunt plus inter sarracenos et tartaros»: Ramon Llull i Venècia", a Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, pàgs. 49-68.

1995

Ramón Llull, Blanquerna, Barcelona, Barcino i Generalitat de Catalunya (Delegació a Madrid), 1995, 159 pàgs.

Ramon Llull, Llibre d'amic i amat, Barcelona, Barcino, «Els Nostres Clàssics» 13 B, 1995, 310 pàgs.

"Joan Bonllavi, lul·lista i editor eximi", Estudis de llengua i literatura catalanes 31 (Miscel·lània Germà Colón 4), 1995, pàgs. 125-50.

"A reading guide for newcomers to Llull", Catalònia culture 43, october 1995, pàg. 48.

1998

J.N. Hillgarth, Ramon Llull i el naixement del lul·lisme, edició a cura d'Albert Soler, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, «Textos i estudis de cultura catalana» 61, 1998, 454 pàgs.

"Espiritualitat i cultura: els laics i l'accés al saber a final del segle XIII a la Corona d'Aragó", Studia Lulliana 38, 1998, pàgs. 3-26.

1999

Ramon Llull, Llibre de les bèsties, Barcelona, Hermes Editora, «Biblioteca Hermes. Clàssics Catalans» 1, 1999, 97 pàgs.

Literatura catalana medieval I: el naixement d'una literatura, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 1999, 193 pàgs.+ web.

"Il papa angelico nel «Blaquerna» di Ramon Llull", Studi medievali 40, 1999, pàgs. 857-877.

2000

Literatura catalana medieval II. Documents de lectura: textos, Albert Soler (ed.), Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2000, 130 pàgs + web.

Literatura catalana medieval II. Documents de lectura: lectures crítiques, Albert Soler (ed.), Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2000, 118 pàgs.

2003

Literatura catalana medieval. Un recorregut multimèdia pels grans autors i els seus textos, Barcelona, Editorial UOC-Pòrtic, 2003, 240 pp. (Biblioteca Oberta. Sèrie Àgora, 19). Cf. web associada.

2004

Pérez Martínez, Llorenç, Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca, ed. Albert Soler; pr. Fausto Roldán i Anthony Bonner, "Col·lecció Blaquerna" 4 (Barcelona / Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2004), xiv + 269 pp.

"L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians", Studia Lulliana 44 (2004), pp. 109-122.

2005

"Difondre i conservar la pròpia obra: Ramon Llull i el manuscrit lat. paris. 3348A", Randa. Homenatge a Miquel Batllori / 7 54 (2005), pp. 5-29.

"Recomposició d'un antic còdex lul·lià", Studia Lulliana 45-46 (2005-6), pp. 75-83.

2006

"Descripció del manuscrit lul·lià F-143 del Col·legi de la Sapiència de Palma", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes "Homenatge a Joseph Gulsoy 1" 53 (2006), pp. 13-23.

"Editing Texts with a Multilingual Tradition: The Case of Ramon Llull", Variants 5 (2006), pp. 53-72.

"El "llibre cortès de lectura" en català: a propòsit del manuscrit F-129 del Col·legi de la Sapiència de Palma", Caplletra 41 (2006), pp. 9-42.

"Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)", Arxiu de Textos Catalans Antics 25 (2006), pp. 229-266.

2007

"El Llibre d'Evast e Blaquerna de Ramon Llull", De Ramon Llull a T. S. Eliot: grans obres literàries del cristianisme, ed. Antoni Blanch, "Biblioteca Literària. Estudis" 12 (Barcelona: Proa, 2007), pp. 41-68.

Bonner, Anthony i Albert Soler, "La mise en texte de la primera versió de l'Art: noves formes per a nous continguts", Studia Lulliana 47 (2007), pp. 29-50.

"Ramon Llull, un perfil històric", Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre entre cultures (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2007), pp. 21-41.

2008

"La transmissió de l'obra de Ramon Llull", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 47-54 (versió en anglès a les pp. 186-190).


2009

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "La llengua i la literatura de Ramon Llull: llocs comuns, malentesos i propostes", Els Marges 87 (2009), pp. 73-90.

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Le rôle de l'occitan dans la production et la difusion des oeuvres de Raymond Lulle (1274-1289)", La voix occitane. Actes du VIIIe Congrès de l'Association Internationale d'Études Occitanes. Bordeaux, 12-17 septembre 2005, ed. Guy Latry, (Bordeus: Presses Universitaires de Bordeaux, 2009), pp. 369-408.

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Per la lingua di Raimondo Lullo: un’indagine intorno ai manoscritti in volgare di prima generazione", Medioevo Romanzo 33, 1 (2009), pp. 49-72.

Llull, Ramon, Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2009), 709 pp.

2010

"Els manuscrits lul·lians de primera generació", Estudis romànics 32 (2010), pp. 179-214.

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la 'scripta' librària catalana", Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2010), pp. 61-90.

2011

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Llengua i literatura segons Ramon Llull", Mot So Razo 10-11 (Castelló d'Empúries: Centre d'Estudis Trobadorescos-Girona: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 2011-2012), pp. 85-94.

2012

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Ramon Llull, escriptor vernacle", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 27-47.

Ripoll, Maribel, Joan Santanach, Lola Badia, Albert Soler i Francesc Tous, "El Ramon Llull d'Anthony Bonner: cinc apunts i una bibliografia", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 5-26.

Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "El Llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull o l'emergència d'un continent literari", Reduccions. Revista de poesia 100 (Vic, 2012), pp. 151-168.

2013

Badia, Lola, Joan Santanach, Albert Soler i Jaume Mensa, "L'accés dels laics al saber: Ramon Llull i Arnau de Vilanova", Literatura medieval (1). Dels orígens al segle XIV, dir. Lola Badia, Història de la Literatura Catalana, dir. Àlex Broch I (Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Fundació Carulla - Ajuntament de Barcelona, 2013), pp. 373-509.

2014

Bonner, Anthony, Albert Soler i Lola Badia, "A brief History of the Llull DB and Its Derivatives", Digital Philology. A Journal of Medieval Cultures 3/1 (2014), pp. 59-74.

Darrera actualització de dijous, 22 de juny de 2023 16:03