Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Biblioteca digital Curial e Güefa, anònim del segle XV

Actualitzacions 2014-2021 sobre el «Curial e Güelfa»

Correu electrònic Imprimeix PDF

images

 1. Lola Badia i Jaume Torró, «El Curial e Güelfa i el “comun llenguatge català”». Cultura Neolatina, 73, fasc. 1, 2014, pàg. 5-47.
 2. Lola Badia i Jaume Torró, «Ambient internacional i cultura de cort al Curial e Güelfa: primer suplement a l’edició de Quaderns Crema 2011», Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata/Medieaeval Studies in Honour of Curt Wittlin/ Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, eds. Lola Badia, Emili Casanoca i Albert Hauf, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015, pp. 51-66.
 3. Jaume Torró, «Il romanzo cavalleresco tra letteratura antica e i romanzi cavallereschi e d'avventura francesi e borgognoni», L'Immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia = La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia, a cura di Fulvio Delle Donne e Jaume Torró Torrent, Firenze : SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2016, Col·lecció mediEVI ; 10, pp. 221-239.
 4. Lola Badia i Jaume Torró "Informe sobre la hipòtesi d'atribució de 'Curial e Güelfa' a Íñigo d'Ávalos" (4 d'abril de 2017) -- Versions en Català - Español - Anglès [També a Reti Medieval: Open Archive].
 5. Lola Badia, «No sabem qui va escriure el Curial e Güelfa», Serra d’Or, novembre 2017, 26-28.
 6. Jaume Torró, «El Curial e Güelfa, Guiniforte Barzizza i Ramon de Riu-Sec àlies Francesc Gilabert de Centelles», Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 21, 2018, 457-474.
 7. Lola Badia, ressenya de: Abel Soler, La cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context del Curial e Güelfa, 4+1 vols., València: Institució Alfons el Magnànim – CVEI – Institut d’Estudis Catalans – Publicacions de la Universitat de València, 2017 [Llengua i Literatura, 29, 2019, 210-214].
 8. Jaume Torró, «Non sappiamo né dove né da chi fu scritto il Curial e Güelfa. Risposta ad Abel Soler», Archivio Storico per le Province Napoletane, CXXXVII, 2019, 119-133.
 9. Jaume Torró, «Il Curial e Guelfa nel contesto culturale dell’Europa del xv secolo», Rivista di Cultura Classica e Medioevale, 2, 2019, 499-517.
 10. Lola Badia, «El Curial e Güelfa: un clásico anónimo para el canon europeo», "Prenga xascú ço qui millor li és de mon dit". Crítica, recepció i representació de la literatura medieval. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2021, 113-132 (Instituto Literatura y Traducción)
 11. Francesc J. Gómez, «Curial in bivio, la ciència de Bacus i la iconografia de les Arts Liberals». Ed. Anna Alberni - Lluís Cifuentes - Joan Santanach - Albert Soler. "Qui fruit ne sap collir": homenatge a Lola Badia. Barcelona: Universitat de Barcelona - Barcino, 2021. 1 vol. P. 311-327. (Filologia UB)
Darrera actualització de divendres, 01 de desembre de 2023 11:19