Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Josep Pujol

Josep Pujol

Correu electrònic Imprimeix PDF

alt 

Universitat Autònoma de Barcelona
Catedràtic d'Universitat
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Manresa, 1959. Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990) i catedràtic de literatura catalana medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenya des de 1988. Ha participat en seminaris i congressos en universitats catalanes (UB, UdG, UdL, UPF, UV, UA, UJI) i estrangeres (Università di Roma “La Sapienza”, Università di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma Tre, Università per Stranieri di Siena, University of Nottingham). Ha redactat informes per a les revistes Caplletra, Els Marges, Anuario de Estudios Medievales, Llengua & LiteraturaMagnificatMedioevo romanzo. Ha publicat edicions crítiques de poesia medieval (Jaume March, Obra poètica [1994]) i de traduccions (Dragmaticon Philosophiae, amb Lola Badia [1997]; Ovidi, Heroides, trad. de Guillem Nicolau [2018]), una monografia sobre les fonts del Tirant lo Blanc (La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el Tirant lo Blanc [2002]) i, amb Francesc Gómez, una antologia comentada d’Ausiàs March (Per haver d’amor vida [2008, reed. 2018]). El 2021 ha aparegut la seva edició del Tirant lo Blanc. Els seus articles tracten sobre poesia (Jaume March, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, la gaia ciència), el Tirant lo Blanc, les traduccions medievals i aspectes de la cultura literària dels escriptors dels segles XIV i XV. Ha participat en la creació del projecte Translat, que ha dirigit en diverses fases i dins el qual ha col·laborat en el Cens de traduccions al català medieval (1200-1500) i en el volum col·lectiu The Classical Tradition in Medieval Catalan (2018). També ha redactat les entrades de tema medieval del Diccionari de la traducció catalana (2011) i els capítols sobre traduccions, el Tirant lo Blanc i Felip de Malla en la Història de la literatura catalana dirigida per Lola Badia (2014-2015). Ha estat (2006-2008 i 2012-2014) investigador principal del projecte Translat (Traduccions al català medieval fins a 1500), dins el projecte coordinat Coditecam, i IP2 del projecte "Traducción al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de tradición clásica y humanística" (2015-2018). Actualment (2020-2024) és IP2 del projecte de recerca "Traducción y público lector en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de inspiración clásica".

 

PUBLICACIONS

Llibres

 1. Martí de Riquer i Jordi Rubió i Balaguer: una admiració mútua (Epistolari 1936-1977), edició a cura de Josep Pujol i Isabel de Riquer (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, en premsa).
 2. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Edició, introducció i notes de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2021). [Ressenyat a Llengua & Literatura, 33 (2023), 181-183; Rivista italiana di studi catalani, 13 (2023), 287-291; SVMMA, 19 (2022), 143-145; Tirant, 25 (2022), 361-366.] Materials d'edició a: https://manicula.narpan.net/obres/tirant-lo-blanc
 3. Publi Ovidi Nasó, Heroides. Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2018). [Ressenyat a Bulletin of Spanish Studies, 96 (2019), 1707-08; Caplletra, 67 (2019), 225-30; Catalan Review, 33 (2019), 179-81; Els Marges, 118 (2019), 15-18; Estudis romànics, 42 (2020), 508-10; Euphrosyne. Revista de Filologia Clássica, n.s. 48 (2020), 427-28; La Corónica, 48, 2 (2020), 201-03; Llengua & Literatura, 30 (2020), 183-86; Medievalia, 22 (2019), 167-72; Medioevo romanzo, 44 (2020), 228-31; Mittellateinisches Jahrbuch, 55 (2020), 571-74; Mot so razo, 18 (2019), 83-85; Rivista italiana di studi catalani, 9 (2019), 319-23; Romania, 139 (2021), 472-475; Tirant, 23 (2020), 357-64; Troianalexandrina, 21 (2022), 87-99; Zeitschrift für Katalanistik, 33 (2020), 380-83.]
 4. Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret i Josep Pujol, The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500: Translation, Imitation and Literacy (Woodbridge: Tamesis, 2018). [Ressenyat a Boletín de la Real Academia Española, 99 (2019), 529-34; Bulletin of Spanish Studies96 (2019); Catalan Review, 33 (2019), 164-66; Els Marges, 116 (2018), 116-17; Exemplaria Classica, 24 (2020), 455-57; International Journal of the Classical Tradition (https://doi.org/10.1007/s12138-018-0499-1, 17/12/2018); Llengua & Literatura, 30 (2020), 123-26; Medievalia, 21 (2018), 121-26; Mot so razo, 17 (2018), 101-03; Quaderns d’italià, 23 (2018), 205-09; Revista española de filosofía medieval, 25 (2018), 233-35; Revue des Langues Romanes, 123 (2019), 459-461; Rivista di Cultura Classica e Medioevale, 61 (2019), 264-66; Rivista Italiana di Studi Catalani, 8 (2018), 227-30; The Medieval Review (Indiana), 15/8/2019.]
 5. Ausiàs March, Per haver d'amor vida. Antologia comentada. Ed. de Francesc J. Gómez i Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2008 [2ª ed., 2018]). [Ressenyat a Medioevo Romanzo, 33 (2009), 466-68; Mot so razo, 8 (2009), 100-02; Caràcters, 47 (2009), 9-10.]
 6. Josep Pujol, La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc" (Barcelona: Curial i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002). [Ressenyat a Catalan Review, 1, 6 (2002), 299-307; Caplletra, 35 (2003), 169-72; Llengua & Literatura, 16 (2005), 440-46; Mot so razo, 3 (2004), 79-80; Serra d'Or, 513 (2002), 68-69.]
 7. Ausiàs March,Tria de poemes. Edició a cura de Josep Pujol i Francesc Gómez (Barcelona: Hermes, 1998).
 8. Summa de Philosophia in vulgari. Cura et studio L. Badia, J. Pujol, dins Guillelmi de Conches Dragmaticon Philosophiae, cura et studio I. Ronca (Turnhout, Brepols, 1997) [Corpus Christianorum. Continuatio medievalis, CLII], pp. 275-497. [Ressenyat a International Journal of the Classical Tradition, 6 (2001), 569-77; Medium Aevum, 68 (1999), 113-15; Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 19 (1999), 510-12.]
 9. Jaume March, Obra poètica. Edició crítica de Josep Pujol (Barcelona: Barcino ["Els Nostres Clàssics", 133], 1994). [Ressenyat a Arxiu de Textos Catalans Antics,15 (1996), 595-98; Llengua & Literatura, 8 (1997), 520-25.]
 10. Josep Pujol, L'obra de Jacme March. Edició i estudi. Edició microfotogràfica. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1991.
 11. Ausiàs March, Antologia poètica. Introducció i versió al català modern de Josep Pujol (Barcelona: Teide [Col. "Tria de clàssics"], 1992).

 

Llibres editats

 1. Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí i Josep Pujol (eds.), Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016). [Ressenyat a Caplletra, 63 (2017), 285-289; Scripta, 9 (2017), 367-371.]

 

Articles i capítols de llibre

 1. Josep Pujol, “A fragment of a 13th-century manuscript of Ovid’s Heroides with an Orléanais commentary (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Ms. 9295/1)”, Translat Library (2024, en premsa).
 2. Francesc J. Gómez i Josep Pujol, "Entre la escuela y las cortes: caminos de Ovidio en la literatura catalana de los siglos XIV y XV", dins La trama del texto. Fuentes literarias y cultura escrita en la Edad Media y el Renacimento (VIII Congreso La SEMYR) (2024, en premsa).
 3. Josep Pujol, "Les vers estramps, d'Andreu Febrer à Ausiàs March", dins La Réception des troubadors en Catalogne, ed. M. Cabré, S. Martí i A. Rossich (Turnhout: Brepols, en premsa).
 4. Josep Pujol, "El conventus dolentium de Corella: apunt sobre una possible font de les Lamentacions de Mirra, Narcís i Tisbe", dins Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer, coord. M. Garcia, F. Llorca, L. Martín, J.L. Martos, J.M. Perujo i G. Sansano (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Universitat d'Alacant, 2023), pp. 439-446.
 5. Josep Pujol i Marta Marfany, "La gaia ciència a Nàpols: l'Illuminator de Jaume Borbó", Mot so razo, 21 (2022), pp. 15-29. https://doi.org/10.33115/udg_bib/msr.v21i0.22875    
 6. Josep Pujol, "A prosified Alexandreis with Catalan glosses: Notes on Tarragona, Biblioteca Pública, MS 13", Translat Library, 4.5 (2022), pp. 1-26. https://doi.org/10.7275/37ny-ty80 
 7. Josep Pujol, "«La mia mà escriu». Les Heroides en català al segle XV, entre la traducció i la imitació", Ítaca. Quaderns catalans de cultura clàssica, 37 (2021), pp. 141-155.
 8. Josep Pujol, "Francesc de la Via, dues cartes d'amor i una autoritat de Petrarca (amb un ròssec gironí)", dins «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, ed. A. Alberni, L. Cifuentes, J. Santanach i A. Soler (Barcelona: Universitat de Barcelona / Barcino, 2021), vol. II, pp. 127-142. 
 9. Josep Pujol, "Les lletres de batalla de Bernat de Vilarig, Joanot Galceran de la Serra i Jofre Pardo al Tirant lo Blanc. Un inventari", Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 23 (2020), pp. 57-80.
 10. Josep Pujol, "La traducción entre lenguas vernáculas (catalán y castellano) en la Edad Media", dins Francisco Lafarga i Luis Pejenaute (eds.), Portal de historia de la traducción en España (2020): http://phte.upf.edu/edad-media/pujol/.
 11. Lluís Cabré i Josep Pujol, “La poesia de Jordi de Sant Jordi: restauració filològica i imitació poètica (1836-1936)”, Estudis romànics, 42 (2020), pp. 177-202.
 12. Lluís Cabré i Josep Pujol, “The Books of the Kings of Aragon: from James II to Alfonso IV”, Digital Philology, 8.2 (2019), pp. 192-212.
 13. Josep Pujol, "Imatges de la navegació en la prosa de Joan Roís de Corella: del Parlament al Leànder i Hero", dins La vida marítima a la Mediterrània medieval: fonts històriques i literàries, ed. Lola Badia, Lluís Cifuentes i Roser Salicrú (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Museu Marítim de Barcelona, 2019), pp. 317-340.
 14. Josep Pujol, "La voce di Ausiàs March nella cultura catalana del primo Quattrocento: contesti culturali e modelli letterari", dins Ausiàs March e il canone europeo, ed. Benedetta Aldinucci i Cèlia Nadal Pasqual (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2018), pp. 59-90.
 15. Josep Pujol, "Traduccions, comentaris i glosses en la recepció medieval d'Ovidi i altres clàssics" (part 2 de Lola Badia (ed.), "Els clàssics a les lletres catalanes. Textos de la taula rodona celebrada el 16 de juliol de 2015"), dins J. de la Villa, E. Falque, J. F. González i M. J. Muñoz (eds.), Conventus classicorum. Temas y formas del mundo clásico / Temes i formes del món clàssic (Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2017), vol. I, pp. 156-166
 16. Josep Pujol, "El vici de sobrelaus i un lloc d'Ausiàs March (LXXII, 1-8)", Revista Valenciana de Filologia, 1 (2017), pp. 95-119.
 17. Lluís Cabré, Montserrat Ferrer i Josep Pujol, “Il progetto Translat (e le duplici traduzioni nei volgarizzamenti catalani del Trecento e del Quattrocento)”, dins Rem tene, verba sequenter. Latinità e medioevo romanzo: testi e lingue in contatto. Atti del Convegno conclusivo del progetto FIRB - Futuro in ricerca "DiVo, Dizionario dei Volgarizzamenti" (Firenze, 17-18 febbraio 2016), ed. Elisa Guadagnini i Giulio Vaccaro (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017), pp. 35-47. 
 18. Josep Pujol, “Translation and cultural mediation in the fifteenth-century Hispanic kingdoms. The case of the Catalan-speaking lands”, dins A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, ed. César Domínguez, Anxo Abuín i Ellen Sapega, vol. II (Amsterdam: John Benjamins, 2016), pp. 319-326.
 19. Josep Pujol, "Dues notes sobre la circulació catalana de textos artúrics francesos: el Cligès de Chrétien de Troyes (1410) i La Mort Artu (1319)", dins Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt Wittlin / Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, ed. de Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015), pp. 289-300.
 20. Josep Pujol, "Felip de Malla" (cap. 21.2), dins Literatura medieval, III: Segle XV, dir. L. Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2015), pp.370-390.
 21. Josep Pujol, "Tirant lo Blanc" (cap. 16), dins Literatura medieval, III: Segle XV, dir. L. Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2015), pp.107-161.
 22. Lluís Cifuentes, Josep Pujol i Montserrat Ferrer, “Traduccions i traductors”, dins Literatura medieval, II: Segles XIV-XV, dir. L. Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2014), pp. 117-183; Història de la literatura catalana, vol. 2, dir A. Broch. [J. Pujol: capítols 9.2 Les traduccions literàries: problemes i mètodes, 9.3 Les traduccions d’història clàssica, medieval i humanística, 9.4 Les traduccions del llegat poètic clàssic: Ovidi i Sèneca, 9.5 Les traduccions de filosofia antiga, política i moral, 9.6 Les traduccions de textos i autors medievals francesos i italians 9.7. Les traducions doctrinals i bíbliques.]
 23. Josep Pujol, "Veus elegíaques al Tirant lo Blanc", dins Cartografies de l'ànima: identitat, memòria i escriptura, ed. Isabel Grifoll, Julián Acebrón i Flocel Sabater (Lleida: Pagès editors, 2014), pp. 61-84.
 24. Josep Pujol, "Para las fuentes del Bursario: la traducción catalana de las Heroidas de Guillem Nicolau y su versión castellana anónima", Bulletin of Hispanic Studies, 91 (2014), pp. 453-476.
 25. Josep Pujol, "Noves fonts ovidianes, pràctiques escolars i Boccaccio al Leànder i Hero de Joan Roís de Corella", Cultura Neolatina, 73 (2013), pp. 153-183.
 26. Josep Pujol, "L'edició de textos catalans medievals", dins Víctor Martínez-Gil (coord.), Models i criteris de l'edició de textos (Barcelona: Editorial UOC, 2013), pp. 177-247.
 27. Josep Pujol, "Noves dades sobre l'ús de la versió catalana de les Heroides al Tirant lo Blanc", Llengua & Literatura, (2013), pp. 195-206.
 28. Lluís Cabré, Montserrat Ferrer i Josep Pujol, "Traduccions i transmissió manuscrita: el projecte Translat", Medievalia, 15 (2012), pp.13-17.
 29. Josep Pujol, “Les traduccions hispàniques de les Heroides d’Ovidi i els Bursarii Ovidianorum de Guillem d’Orléans: una aproximació”, dins Estudios de latín medieval hispánico.V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, ed. J. Martínez Gázquez, O. de la Cruz Palma i C.Ferrero Hernández (Florència: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2012), pp. 245-258.
 30. Josep Pujol, “The Hispanic Vernacular Reception of William of Orléans’s Bursarii ovidianorum: The Translations of Ovid’s Heroides”, Journal of Medieval Latin, 21 (2011), pp. 17-34.
 31. Josep Pujol, “Traducció, transmissió, divulgació: tres aspectes de les Heroides de Guillem Nicolau”, dins Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia & Lluís Cabré (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2010), pp. 123-159.
 32. Josep Pujol, “Texto y glosas en la traducción catalana medieval de las Heroidas”, dins Latin and Vernacular in Renaissance Iberia, III: Ovid from the Middle Ages to the Baroque, ed. Barry Taylor i Alejandro Coroleu (Manchester: Manchester Spanish & Portuguese Studies, 2008), pp. 175-188. [Segona edició, amb correccions i addenda: Londres: Splash, 2020, pp. 166-182.]
 33. Josep Pujol, "Les glosses de Guillem Nicolau a la seva traducció de les Heroides d'Ovidi (1390): una proposta d'identificació",Caplletra, 39 (2005 [2007]), pp. 199-229. 
 34. Josep Pujol, "Els qui en vulgar parlaren sobirà: de Lo somni al Tirant", dins M. Gustà i N. Santamaria (eds.), La literatura catalana, en una perspectiva europea (Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut Ramon Llull, 2007), pp. 26-35. 
 35. Josep Pujol, "Translat: una base de dades de traduccions literàries al català medieval (1300-1500)", Quaderns. Revista de Traducció, 15 (2008), pp. 213-221
 36. Josep Pujol, "L'atribució de les cançons amoroses de Jaume March" , dins S. Martí (coord.), M. Cabré, F. Feliu, N. Iglésias, D. Prats (eds.), Actes del 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003) (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007), vol. II, pp. 323-336.
 37. Josep Pujol, "El ámbito de la cultura catalana: Traducciones y cambio cultural entre los siglos XIII y XV", dins F. Lafarga y L. Pegenaute (eds.), Historia de la traducción en España (Salamanca: Ambos Mundos, 2004), pp. 623-650.
 38. Josep Pujol, "El Escipió e Anibal de Antoni Canals y la traducción romance de las Tragedias de Séneca en la Crónica Sarracina de Pedro del Corral", Boletín de la Real Academia Española, 72 (2003), pp. 275-307
 39. Josep Pujol, "L'edició de textos catalans medievals", dins V. Martínez- Gil (coord.), L'edició de textos: història i mètode (Barcelona: Pòrtic & Ediuoc, 2002), pp. 149-202.
 40. Josep Pujol, "Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV", Quaderns. Revista de Traducció, 7 (2002), pp. 9-32.
 41. Josep Pujol, "De Pere el Gran a Tristany de Leonís: models cronístics i novel·lescos per a la mort de Tirant lo Blanc", dins Lola Badia, M. Cabré i S. Martí (eds.), Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Actes del III Col·loqui Internacional Problemes i mètodes de literatura catalana antiga (Girona, 5-8 de juliol de 2000) (Barcelona: Curial & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), pp. 409-418.
 42. Josep Pujol, "Escriptura, imitació i memòria al Tirant lo Blanc", Els Marges, 65 (desembre 1999), pp. 23-50.
 43. Josep Pujol, "Poets and Historians in Tirant lo Blanc. Joanot Martorell's Models and the Cultural Space of Chivalresque Fiction" dins Arthur Terry (ed.), Tirant lo Blanc: New Approaches (Londres: Tamesis Books, 1999), pp. 29-43.
 44. Josep Pujol, "Boccaccio al Tirant lo Blanc: les «questioni d'amore» del Filocolo", Actes del VIIè Congrés de l'Associació Hispànica deLiteratura Medieval (Castelló, 22-26 de setembre de 1997), eds. SantiagoFortuño Llorens i Tomàs Martínez Romero (Castelló: Universitat Jaume I, 1999), vol. III, pp. 181-197.
 45. Josep Pujol, "Jaume March i la seva obra poètica", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 4 (1998), pp. 151-153.
 46. Josep Pujol, "«Micer Johan Bocaci» i mossèn Joanot Martorell: presències del Decameron i de la Fiammetta al Tirant lo Blanc", Llengua & Literatura, 9 (1998), pp. 49-100.
 47. Josep Pujol, "De Guido delle Colonne a l'Ovidi epistolar: sobre el rendiment narratiu i retòric d'unes fonts del Tirant lo Blanc", dins Tomàs Martínez (ed.), De literatura i cultura a la València medieval = Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII (1997), pp. 133-174.
 48. Josep Pujol, "Amor i desmemòria. Notes per a la interpretació del poema X d'Ausiàs March", dins R. Alemany (ed.), Ausiàs March. Textos i contextos (Alacant-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Universitat d'Alacant-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997), pp. 297-320.
 49. Josep Pujol, "El desenllaç tràgic del Tirant lo Blanc, Les troianes de Sèneca i les idees de tragèdia al segle XV", Boletín de la Real Academia deBuenas Letras de Barcelona, XLV (1995-96), pp. 29-66.
 50. Josep Pujol, "Ausiàs March: una retòrica de la veritat", Avui (suplement "Ausiàs March [1397-1997]. Sis-cents anys del naixement"), 23 d'abril de 1997, pp. V-VII.
 51. Josep Pujol, "Psallite sapienter: la gaia ciència en els sermons de Felip de Malla de 1413 (Estudi i edició)", Cultura Neolatina, 56 (1996), pp.177-250.
 52. Josep Pujol, "El narrador al verger. Tradicions i models en les ventures al·legòriques amoroses del segle XIV", dins La narrativa in Provenza e Catalogna nel XIII e XIV secolo (Pisa: Edizioni ETS, 1995), pp. 161-184.
 53. Josep Pujol, "«Jo viu lo Ray ab la nobla Leuseta». Ressons d'una razo a la literatura catalana del segle XV", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3 (1995), pp. 225-231. [reimprès amb correccions tipogràfiques a A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 4 (1998), pp. 93-100]
 54. Josep Pujol, "La poètica nau de l'enteniment i el naufragi d'Ulisses: opinions, teologia i poesia a l'obra de Felip de Malla", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIV (1993-94), pp. 275-302.
 55. Josep Pujol, "Sobre els Estramps de Jordi de Sant Jordi", dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, a cura de Narcís Garolera, volum I (Barcelona: Columna, 1994), pp. 29-55. [Reedició revisada i actualitzada de 2]
 56. Josep Pujol, "Ausiàs March i la timidesa de l'enamorat: una lectura del poema LIX", dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, a cura de Narcís Garolera, volum I (Barcelona: Columna, 1994), pp. 101-116. [Reedició ampliada i revisada de 7]
 57. Josep Pujol, "Gaya vel gaudiosa, et alio nomine inveniendi scientia. Les idees sobre la poesia en llengua vulgar als segles XIV i XV", dins Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa edat mitjana (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994), pp. 69-94.
 58. Josep Pujol, "Els trobadors estudiosos segons Felip de Malla", dins La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992), a cura di Carlos Romero e Rossend Arqués (Pàdua: Programma, 1994), pp. 191-208.
 59. Josep Pujol, "De la forest gasta al lignum crucis. Edició d'un poema anònim del segle XIV", Caplletra, 13 (1992 [1994]), pp. 23-30.
 60. Josep Pujol, "Unes cobles inèdites de Jacme March", Els Marges, 44 (setembre 1991), pp. 51-60.
 61. Josep Pujol, "L'«esperiment molt perillós» i la vida moral de l'amant tímid. A propòsit del poema LIX d'Ausiàs March", Serra d'Or, 377 (maig 1991), pp. 56-59.
 62. Josep Pujol, "Més sobre Cerverí de Girona i Guillem de Cervera", Llengua & Literatura, 4 (1990-91), pp. 433-438.
 63. Josep Pujol, "«Dos son los alts»: la teoria amorosa i els seus problemes a la poesia lírica de Jacme March", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLII (1989-90), pp. 185-207.
 64. Josep Pujol, "Els versos estramps a la lírica catalana medieval", Llengua & Literatura, 3 (1988-89), pp. 41-87.
 65. Lluís Cabré, Marcel Ortín i Josep Pujol, "«Conèixer e haver moralitats bones»: l'ús de la literatura a l'Arbre exemplifical de Ramon Llull", Estudios Lulianos, XXVIII (1988), pp. 139-167.
 66. Josep Pujol, "Sobre els «Stramps» de Jordi de Sant Jordi", dins Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, ed. de L. Badia i J. Massot i Muntaner, vol. II (Montserrat: Publicacions de l'Abadia, 1986), pp. 223-252.
 67. Josep Pujol, "Sobre una prosa de Darrer comunicat de J.V. Foix", Faig, revista literària, 22 (juny 1984), pp. 41-48. Reproduït a Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, edició a cura de N. Garolera, volum 4 (Barcelona: Curial, 1985), pp. 120-129.

Ressenyes

 1. Josep Pujol, ressenya de: Fulvio Delle Donne, Jaume Torró (eds.), L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia / La imatge d’Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia (Florència: Sismel / Edizioni del Galluzzo, 2016). Anuario de Estudios Medievales, 47/2 (2017), pp. 945-952.
 2. Josep Pujol, ressenya de: Albert Lloret, Printing Ausiàs March: Material Culture and Renaissance Poetics (Madrid: Centro para la edición de los clásicos españoles, 2013). Renaissance Quarterly, 68.1 (2015), pp. 375-377.
 3. Josep Pujol, ressenya de: Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Jill Kraye (eds.), Fourteenth-Century Classicism: Petrarch and Bernat Metge (Londres: The Warburg Institute – Torí: Nino Aragno editore, 2012 [Warburg Institute Colloquia, 21]). Anuario de Estudios Medievales, 43/1 (2013), pp. 404-410.
 4. Josep Pujol, ressenya de: Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari 1373-1409, ed. Jaume Riera i Sans, amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent (Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2010). Medievalia, 15 (2012), pp. 390-396.
 5. Josep Pujol, ressenya de: Francesc de la Via, Obres, edició d'Arseni Pacheco (Barcelona: Quaderns Crema, 1997). Llengua & Literatura, 14 (2003), pp. 495-505.
 6. Josep Pujol, ressenya de: L.A. Sèneca,Tragèdies, edició crítica de Tomàs Martínez i Romero, 2 volums (Barcelona: Barcino, 1995). Llengua & Literatura, 9 (1998), pp.535-542.
 7. Josep Pujol, ressenya de: Ramon Llull, Llibre d'amic e amat. Edició crítica d'Albert Soler (Barcelona: Barcino, 1995). Els Marges, 55 (1996), pp. 112-114.
 8. Josep Pujol, ressenya de: Joan Fuster, Llibres i problemes del Renaixement (València/Barcelona: IFV / PAM, 1989). Llengua &Literatura, 5 (1991), pp. 680-683.
 9. Lluís Cabré i Josep Pujol, ressenya de: Jaume i Pere March, Cobles i noves rimades, edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover (València: Tres i Quatre,1987). Llengua & Literatura, 3 (1988-89), pp. 579-582.
 10. Lluís Cabré i Josep Pujol, ressenya de: Raymond Lulle, Arbre des exemples. Fables et proverbes philosophiques, traduit, présenté et commenté par Armand Llinarès (París: Champion, 1987). Llengua & Literatura, 3 (1988-89), pp. 560-562.
 11. Josep Pujol, ressenya de: M. de Riquer i Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV (València: Tres i Quatre, 1984). Llengua & Literatura, 1 (1986), pp. 595-601.

 

Altres publicacions

 1. Josep Pujol, "Materials d'edició del Tirant lo Blanc", dins Manícula. Taller d'edició i anotació de textos: https://manicula.narpan.net/obres/tirant-lo-blanc (2022).
 2. Josep Pujol, "Tro vos mi siatz renduda", dins Associació Gabriel Ferrater: Apadrina un poema: https://www.gabrielferrater.cat/2022/06/tro-vos-mi-siatz-renduda-josep-pujol/ (2022).
 3. Josep Pujol, s.v. “Jaume March” i “Jordi de Sant Jordi”, dins Diccionario Biográfico Español (Madrid: Real Academia de la Historia, 2012).
 4. Josep Pujol, s.v.Llibre de Gènesi, dins Translations médiévales (Transmédie): Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (xie-xve siècles). Étude et répertoire, dir. Claudio Galderisi (Turnhout: Brepols, 2012), vol. II, 2, pp. 1177-1179.
 5.  Josep Pujol, s.v. “Mateu Adrià”, “Francesc Alegre”, “mestre Aleix”, “Arnau d’Alfarràs”, “Benvenist ben Benvenist”, “Vidal Benvenist Sa Porta”, “Bíblia. Traduccions medievals”, “Jafudà Bonsenyor”, “Pere Borró”, “Pere Busquets”, “Jaume Callís”, “Antoni Canals” [amb Montserrat Ferrer], “Jaume Castellà”, “Jordi de Centelles”, “Jaume Conesa”, “Guillem de Copons”, “Guillem Corretger”, “Dècadesde Titus Livi”, “Decameronde Giovanni Boccaccio”, “Joan Benet Descoll”, “Descripcions d’Orient”, “Mateu de Déu”, “Jaume Domènec”, “Berenguer Eimeric”, “Joan Eixemeno”, “Epístoles de Sèneca”, “Arnau Estanyol”, “Estratagemesde Juli Frontí”, “Ètica a Nicòmacd’Aristòtil”, “Exposició sobre lo llibre De civitate Deide Sant Agustíde Thomas Waleys”, “Andreu Febrer”, “Lluís de Fenollet”, “Garcia Fernández de Heredia”, “Bonifaci Ferrer”, “Fiammettade Giovanni Boccaccio”, “Guillem Fontana”, “Narcís Franch”, “Antoni Ginebreda”, “mossèn Gras”, “Historiografia medieval”, “Homilies d’Organyà”, “Joan Jacme”, “Jugurtade Sal·lusti”, “Lancelot-Graal(Vulgata artúrica)”, “Literatura didàctica i moralitzadora”, “Literatura religiosa i devocional medieval”, “Lletra de reials costums,Remeis de cascuna fortunaiGriselda, de Francesco Petrarca”, “Ramon Llull”, “Joanot Martorell”, “Jaume Mas”, “Domènec Mascó”, “Joan Berenguer de Masdovelles”, “Bernat Metge”, “Jaume de Montjuïc”, “Joan de Montsó”, “Guillem Nicolau”, “Francesc Oliver”, “Paradoxes,De officiisiDe amicitiade Ciceró”, “París i Viana”, “Ramon de Perellós”, “Miquel Peres”, Francesc Galceran de Pinós”, “Francesc Prats”, “Nicolau Quilis”, “G. Reixac”, “Pere Ribera de Perpinyà”, “Jaume Roig”, “Joan Roís de Corella”, “Ramon Ros”, “Romeu Sabruguera”, “Francesc Ponç Saclota”, “Ferrer Saiol”, “Francesc de Santcliment”, “Pere Saplana”, “Berenguer Sarriera”, “Arnau Simó”, “Narcís Solà”, “Bonanat Surer”, “Gaspar de Talamanca”, “Textos jurídics medievals”, “Tractats amorosos medievals”, “Tragèdiesde Sèneca”, “Tristany en prosa”, “Anselm Turmeda”, “Ferran Valentí”, “Bernardí Vallmanya”, “Martí de Viciana”, “Antoni de Vilaragut i Visconti”, dinsDiccionari de la traducció catalana, dir. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (Vic: Eumo, 2011).
 6. Josep Pujol, “Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, dins Llegir els clàssics. Estudis i interpretacions, ed. E. Falguera, J. Malé i J. R. Veny-Mesquida (Lleida: Pagès editors – Aula Màrius Torres, 2011), pp. 43-65.
 7. Josep Pujol, s.v. “Traducción al catalán”, “Antoni Canals” i “Ferran Valentí”, dins Diccionario histórico de la traducción en España, ed. F. Lafarga y L. Pegenaute (Madrid: Gredos, 2009).
 8. Josep Pujol, “Josep Romeu i Figueras en el record”, Llengua & Literatura16 (2005), pp. 539-542.
 9. Josep Pujol, "Amanieu de Secars". "Berenguer de Palol". "Cerverí de Girona". "Chansonnier de Ripoll". "Andreu Febrer". "Francesc de la Via". "Fraire de Joy et Sor de Plaser". "Guillem de Torroella". "Història de Jacob Xalabín". "Jordi de Sant Jordi". "Ausiàs March". "Jaume March". "Pere March". "Jaume Roig". "Salut d'amor". "Vicent Ferrer", articles per alDictionnaire du Moyen-Age, sous la direction de Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (París, Quadrige & Presses Universitaires de France, 2002), pp. 47, 151, 241, 258, 520, 552, 560-61, 645-46, 683-84, 781-82, 877-79, 1234-35, 1279, 1456.
 10. Josep Pujol, "L'edició de textos catalans medievals", dins Víctor Martínez-Gil (coord.), Aspectes de filologia catalana: edició de textos (Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1999), s.p.
 11. Lola Badia, amb la col·laboració d'Albert Soler i Josep Pujol, "Literatura Catalana", dins Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 4 (1990).

Darrera actualització de dilluns, 10 de juny de 2024 18:45