Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Publicacions Publicacions rebudes

Publicacions rebudes

Correu electrònic Imprimeix PDF

Panorama crític de la literatura catalana, vol. II. Edat mitjana: Segle d'Or, dir. Albert Hauf, Barcelona, Vicens Vives, 2010, 563 pp.

Jad Hatem, Sobreamor: Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn ‘Arabî, Ramon Llull, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edendum, 2011, 114 p. (Exemplaria Scholastica: Textos i Estudis Medievals)  ISBN 978-84-937590-5-6

Panorama crític de la literatura catalana, vol. I. Edat mitjana: dels inicis a principis del segle XV, dir. Albert Hauf, Barcelona, Vicens Vives, 2010, 464 pp.

Portada Beltrami

Pietro G. Beltrami, A che serve un'edizione critica? Leggere i testi della letteratura romanza medievale, Bologna, Il Mulino, 2010, 232 p. (Collana "Itinerari")  ISBN 978-88-15-13822-4
I. Canzonieri Provenzali, 11, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, VeAg, ed. Anna Alberni, Modena, Mucchi, 2009, 170 pp. (Intavulare).
I. Canzonieri Provenzali, 10, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Sg, ed. Simone Ventura, Modena, Mucchi, 2009, 162 pp. (Intavulare).
SalutzGRANDE.jpg Salutz d'amor. Edizione critica del 'corpus' occitanico, a cura di Francesca Gambino, Introduzione e nota ai testi di Speranza Cerullo, Roma, Salerno Editrice, 2009, 834 pp. (Testi e documenti di letteratura e di lingua, XXIX).
PortadaSIFRPadua.jpg La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni, Atti del VI convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza (Padova-Stra, 27 settembre - 1 ottobre 2006), a cura di Furio Brugnolo e Francesca Gambino, Padova, Unipress, 2009, 953 pp., 2 vols.
PortadaPeireMilo.jpg Luciana Borghi Cedrini, Il trovatore Peire Milo, Modena, Mucchi, 2009, 544 pp. (Studi, testi, manuali).
PortaFlamencaManetti.jpg Flamenca, ed. Roberta Manetti, Modena, Mucchi, 2009, 640 pp. (Studi, testi, manuali).
portadaMargarit.png El cardenal Margarit i l'Europa quatrecentista. Actes del Simposi Internacional, Girona, 14-17 de novembre de 2006, ed. Mariàngela Vilallonga, Eulàlia Miralles i David Prats, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2008, 256 pp. (Hispania Antigua. Serie Historica, 3),
portadabullon.jpg England and Iberia in the Middle Ages, 12th-15t Century. Cultural, Literary, and Political Exchanges, ed. a cura de María Bullon-Fernández, Nova York, Palgrave MacMillan, 2007, 264 pp. (The New Middle Ages).
milletheroesdellibro.jpg Víctor Millet, Héroes de libro. Poesía heroica en las culturas anglogermánicas medievales, Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 2007, 428 pp.
PortadaJaumeIVinAs.jpg Agnès i Robert Viñas, El llibre dels fets de Jaume el Conqueridor, versió en català modern de Josep M. Pujol, Palma, Editorial Moll, 420 pp. (Obres diverses)
portadalindapaterson2007.jpg Linda Paterson, Nel mondo dei trovatori. Storia e cultura di una società medievale, pròleg d'Stefano Asperti, ed. Anna Radaelli, Roma, Viella, 2007, x+422 pp. (La Storia. Temi, 8).
portada narrativa cirta 2008.png De los orígenes de la narrativa corta en Occidente, ed. Reinhard Huamán Mori; ed. de los textos Elena Roig Torres, Lima, Ginebra Magnolia, 2007.
portadafidoratrenchs.jpg 2n Col·loqui europeu d'estudis catalans. Volum I : La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenchs, Montpeller, Univ. Montpeller III - Association Française de Catalanistes - Ed. de la Tour Gile, s.d. [2007], 265 pp. .
portadastefanodesclot.jpg Stefano Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva crònica, Barcelona, IEC, 2006, 788 pp. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 68)

Portada TaylorCoroleu

Latin and Vernacular in Renaissance Iberia, II: Translations and Adaptations, ed. a cura de Barry Taylor i Alejandro Coroleu, Manchester, Department of Spanish and Portuguese Studies, 2006, 198 pp.

Stefano Asperti, Origini romanze (copertina) Viella, 2006 Stefano Asperti, Origini romanze. Lingue, testi antichi, letterature, Roma, Viella, 2006, 304 pp. (I libri di Viella, 60).

Paolo Evangelisti I Francescani (copertina) Editrice Francescana 2005

Paolo Evangelisti, I francescani e la construzione di uno stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese, Pàdova, Editrici Francescane, 2005, 304 pp. (Fonti e ricerche, 20).
Portada Jaufre Lee Jaufre, edició a cura de Charmaine Lee, Roma, Carocci, 2006, 454 pp. (Biblioteca medievale, 105)
PortadaARNAU Arnau de Vilanova, De reprobacione nigromantice ficcionis, Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia , VII.1 , introducció i edició de Sebastià Giralt, Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació Noguera, 2005.
portadaCRONICA The Catalan Expedition to the East (from the Chronicle of Ramon Muntaner), traducció de Robert D.Hugues, introducció de J.N. Hillgarth, Barcelona-Londres, Barcino-Tamesis, 2006
Portada homenatge Ricketts Études de langue et de littérature médiévales offertes à Peter T. Ricketts à l'occasion de son 70ème anniversaire , éditées par Dominique Billy et Ann Buckley, Turnhout, Brepols, 2005.
Portada V. Beltran Babel Vicenç Beltran, La corte de Babel. Lenguas, poéticas y política en la España del siglo XIIIl, Madrid, Gredos, 2005 (Biblioteca Románica Hispánica).
Portada Abelard Abelard i Eloïsa, Lletres d'amor i de consolació, ed. Josep Batalla, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edendum, 2005 (Exemplaria Scholastica: Textos i estudis medievals).
Portada Francesc Carapezza Francesco Carapezza, Il canzoniere occitano G (Ambrosiano R 71 sup.), Nàpols, Liguori, 2004 (Romanica Neapolitana, 34).
Portada Anna Radaelli Dansas provenzali del XIII secolo. Appunti di genere ed edizione critica, ed. Anna Radaelli, Alinea, Florència, 2004 (Carrefours/Med. Testi e Ricerca, 1)
Portada March Di Girolamo Ausiàs March, Páginas del Cancionero, ed. Costanzo Di Girolamo, trad. José María Micó, Madrid-Buenos Aires-València, Cruz del Sur-Pre-textos, 2004, 532 pp.
Portada Favola Compagna Blandin de Cornovaglia, edició i traducció de Sabrina Galano, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004, 224 pp. (Gli orsatti: testi per un altro Medioevo, 19)
Portada Favola Compagna Guillem de Torroella, La favola, ed. Anna Maria Compagna, Roma, Carocci, 2004, 159 pp. (Biblioteca Medievale 94)
Darrera actualització de dissabte, 28 de gener de 2012 13:39