Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Recerca CODITECAM CODITECAM II

Projecte CODITECAM I

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Projecte Corpus Digital de Textos Catalans Medievals (CODITECAM), coordinat per Lola Badia, aplegava tres projectes, amb seu a la Universitat de Barcelona (HUM2005-07480-C03-01/FILO, Lola Badia IP), la Universitat Autònoma de Barcelona (HUM2005-07480-C03-03/FILO, Josep Pujol IP) i la Universitat de Girona (HUM2005-07480-C03-02/FILO, Miriam Cabré IP) respectivament, finançats pel MEC. El projecte CODITECAM es basava en la interacció de quatre bases de dades i una biblioteca digital, consultables en xarxa. El seu objectiu era sistematitzar i gestionar a través d'instruments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) els resultats de la investigació del grup de recerca en quatre dels àmbits fonamentals en la història de la literatura catalana medieval.

CODITECAM 1 integrava les obres i la bibliografia secundària relacionades de Ramon Llull, Francesc Eiximenis, els cançoners catalans i els seus poetes, i els traductors al català i les seves obres, en una xarxa de bases de dades relacionals (Llull DB, Eiximenis DB, Cançoners DB, Traduccions medievals DB) que s'acompanyen amb una Biblioteca Digital on-line, amb l'ambició de convertir-se en un punt de referència obligat per als estudiosos de la cultura escrita durant l'Edat Mitjana a la Corona d'Aragó.

Equips de treball que integraven CODITECAM 1:

CANÇONERS DB
Miriam Cabré (coord.), Stefano Asperti, Fabio Ciotti, Eugènia Fosalba, Montserrat Galí, Sadurní Martí, Rafael Ramos, Peter T. Ricketts, Jaume Torró. Amb base a la Universitat de Girona

EIXIMENIS DB
Sadurní Martí (coord.), Fabio Ciotti, Daniel Genís, David Guixeras, Jordi Lorca, Nicolò Messina, Gianluca Podestà, Xavier Renedo, Raquel Rojas, Isabelle Rousseau. Amb base a la Universitat de Girona

LLULL DB
Lola Badia (coord.), Joana Álvarez, Xavier Bonillo, Anthony Bonner, Lluís Cifuentes, Eugènia Gisbert, Josep Maria Ruiz Simón, Joan Santanach, Albert Soler. Amb base a la Universitat de Barcelona

TRANSLAT DB

Josep Pujol (coord.), Stefano Asperti, Lluís Cabré, Francesc J. Gómez, Marta Marfany, Raquel Parera. Amb base a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Darrera actualització de divendres, 13 de març de 2009 12:07